Verhaal Fito

Fito is 14 April 2012 vanuit FBM in Nederland geadopteerd. Vanaf deze datum zijn herhaalde keren berichten vanuit de adoptant verzonden aan organisatie dat Fito dominant was, andere honden buiten, en de andere twee windhonden in het gezin aanviel en bazin wilde bijten. Tussendoor kwamen er dan ook weer berichten dat het goed ging met Fito, dat de gedragsproblemen weer onder controle waren en dat adoptant positief was. Er zijn gesprekken geweest met gedragsdeskundige van bemiddelende organisatie o.a. januari 2013. In augustus 2014 acht adoptant het niet meer veilig en houdbaar om Fito in huis te houden. Adoptant heeft op dat moment geen vertrouwen meer in de bemiddelende organisatie en zoekt contact met het asiel in Spanje. Asiel bied aan om Fito terug naar Spanje te halen om van daaruit opnieuw zijn karakter te gaan bekijken en een goed alternatief adres voor hem te vinden. Adoptant wil ingaan op dit aanbod. Na overleg tussen organisatie en adoptant ontvangt het asiel dan toch ineens van bemiddelende organisatie een e-mail dat adoptant besloten heeft om Fito te houden. Dan volgt er op 3 december 2014 weer een noodoproep via e-mail van adoptant naar het nieuwe bestuur van bemiddelende organisatie. Deze mail met hulpvraag wordt beantwoord door een lid van het adoptieteam. Er staat in de mails die dan volgen tussen organisatie en adoptant het volgende te lezen:

Organisatie: Wat een drama zeg, en wat vreselijk dat ............zo heftig wordt gepakt, zulke lieve hondje!!!! Dat is geen normale situatie, nog voor je, nog voor de andere honden, het is zelf gevaarlijk aan het worden, want een hond die zomaar in het niets bijt tot eventueel de dood volgt, heeft structurele problemen, en toont dat iets toch niet in orde met hem is. Ik begrijp door je mail dat je alles aan gedaan hebt om deze situatie te verbeteren, ............., ik zal het morgen in de groep gooien, en kijken wat we kunnen doen, want als ik eerlijk ben, is zo hond niet te plaatsen, nog bij een pleeggezin, nog door hem ergens te laten adopteren. Ik vind het heel erg voor je, en je andere honden, we gaan morgen kijken of we een oplossing kunnen vinden, ik hou je op de hoogte.

Adoptant: Het kan niet zo zijn dat Fito word ingeslapen..onder geen enkele voorwaarde Destijds is er sprake van geweest dat Fito via FBM naar een gedragsdeskundige in Frankrijk zou gaan. Dat vonden jullie in Augustus niet goed..terwijl er alle hulp geboden werd .Asiel heeft hier destijds contact over gehad met .en het verzoek werd afgewezen terwijl alle zeilen werden bijgezet om te helpen.

Organisatie: Je mail verbaasd me enorm. We zullen alles aan doen om te zorgen dat je hondje geholpen wordt, en wanneer FBM heeft aangeboden om te helpen, dan zullen we het met beide handen pakken en accepteren. dat om te zorgen dat Fito op de goede pad komt. Het is al geweldig dat hulp aangeboden wordt voor je en je hond.

Adoptant vraagt of ze zelf met asiel in contact moet treden om terugkeer naar Spanje te regelen. Organisatie geeft aan: We moeten even wachten op onze bestuur, dat zou via onze stichting zijn. Wat ik van je begrijpen hebt is dat de hond geholpen wordt en naar Frankrijk gestuurd wordt om hem op de rails te zetten, en dan dat ......een familie voor hem gaat zoeken. Je begrijpt dat we niet willen dat de hond wegkwijnt in een hok, maar dat wil je ook zeer zeker niet.

Adoptant: Ik wil dan toch ook nog graag verwijzen naar regel twee van de adoptievoorwaarden. Wanneer de Adoptant niet (meer) in staat is de hond een goed en liefdevol thuis te bieden zal de adoptant de hond afstaan aan de stichting.

Organisatie aan asiel 5-12-2014: I have a question, when do you have a transport to Holland, I am sorry to as it, but it’s about Fito the dog of …………You know what I am talking about, she wants to give Fito as soon as possible away, of course, because we are back in the adoption team, we do not know what’s happened in the past, only that ………refused to let the dog go. For us, it’s a very difficult situation, but we said to ………..that we have nog problems with this great proposition. …..(something personal)……we have to manage it decent, with respect and first to think on Fito the future. Please can you tell me of this is correct, I am only writing about the things I have heard from adoptant. I hope that we can manage it together, the only thing we want is to have a good solution for the dog.

Asiel aan organisatie 5-12-2014: of course, we will take back Fito, find out what happens to him (perhaps he even has a pain problem) and search another home for him, probably as single dog. The problem we have now is that we have no transport to NL as there are no dogs adopted. He could come back with our next transport beginning or midth Jan. Solution for about 4 weeks has to be found with dogs' hotel or something else. Also we could try to find flight. Please tell me which proposal you have.

Organisatie aan asiel: Thanks a lot with this proposition, we are very happy that Fito is able to go with the transport of FBM, because we have really no solution for him. I will send a mail to adoptant, en explain that the dog in januar can travel with FBM. I will also talk about it with …………, and will let you know as soon as possible. Anyway thanks a lot for your help!! We keep in touch

Organisatie aan adoptant 5-12-2014: Om Fito en je te helpen heeft GRH besloten dat Fito naar FBM kan gaan om daar verder geholpen te worden. We hopen op deze manier dat je hondje weer op de rails komt, en dat hij geadopteerd wordt bij een familie die geen hondjes heeft. We hebben volledig vertrouw dat ...... en FBM Fito in de toekomst zullen helpen. Wat we gaan nu doen is: A/ Contact opnemen met ......., het lijkt me het beste dat je het zelf doet gezien dat je contact al met ..........hebt gehad, ik zal van mijn kant een mail naar ..........sturen, dat om alles te bevestigen. B/ Vragen wanneer FBM naar NL of België komt met een transport, en vragen of ze Fito mee kunnen nemen zoals ze het hadden voorgesteld in September dit jaar. C/ Dan zal Fito naartoe gebracht moeten worden, voor die tijd zal een afstandsverklaring naar je toe gestuurd worden, deze moet getekend worden en moet terug naar .......Het lijkt me van ver het beste. Uiteraard, we beseffen hier allemaal dat zeer pijnlijk is om op deze manier afscheid van je hondje te nemen, het ligt niet aan je, je hebt je beste gedaan, Fito is een hond met een zware verleden, erdoor nu zijn gedrag. Ik hoop dus dat alles duidelijk is ......., laten we hopen dat FBM snel naar NL of België komt, dan is Fito gelijk geholpen. Laat het aan me horen of je mee eens bent. We hopen je goed geholpen te hebben. 5-12-2014: Klein gedeelte van persoonlijke mail van adoptant aan tussenpersoon in NL: iedereen zegt en weet dat het een zeer gevaarlijke situatie is en ook hier is het dan nu zo dat ik en mijn roedel hiermee moeten leven. Apart houden dan maar? ....hij pakt haar gewoon waar ik bij sta..Dan komt nog dat ik waarschijnlijk weken lang in deze situatie blijf zitten in de wetenschap dat hij weg moet..

6-12-2014: tussenpersoon aan adoptant: In het zwaarste geval moet hij bij mij zolang. Dan gaat ie wel de tuin in als ik werk, met jas aan en de schuur hij kan en onder een groot afdak met manden. Ik kan mijn kleine ......geen risico laten lopen. Verder is mijn roedel zeer rustig en kan goed tegen dominante loges. En ik zelf ook geen problemen mee (tot kerstmis geen mogelijkheid i.v.m. vakantiehonden).

6-12-2014 adoptant aan tussenpersoon: Fito gaat terug naar FBM iets waar ik zeer dankbaar voor ben. Volgende week ga ik na DA heb gisteren meteen een afspraak gemaakt..krijgt hij volledig onderzoek rabies en andere entingen. In die tussentijd ben ik zoveel mogelijk thuis en vrienden helpen. Alleen is het pas midden januari dat hij op transport gaat. Ik probeer het hier maar uit te zingen... Mocht dit alles niet gaan zal ik heel dankbaar gebruik maken van je aanbod. Als hij nu weer bijt moet hij meteen weg..voor mij een zeer geruststellende gedachte dat hij dan nog bij jouw kan blijven.

9-12-2014 ontvangt tussenpersoon ‘s avonds telefoon van organisatie waarin gezegd wordt dat Fito ingeslapen is. Vragen van een betrokkene aan de organisatie:
1. Is Fito ooit door een gedragsdeskundige via de stichting aan huis onderzocht
 
2. Is er een uitgebreid somatisch onderzoek geweest? Waar is hij op onderzocht? Van mij ex collega’s ........... en ..........hoorde ik dat onze gedragsdeskundige ........contact heeft toen genomen met de adoptant om hulp te verlenen. Helaas volgens adoptant zonder succes, er zijn tips door ........gegeven om adoptant te helpen. Adoptant heeft verder ander hulp buiten ......gezocht.
 
3. Heeft de stichting Fito's gedrag onderzocht in een andere omgeving dan die van de adoptant? Dat weet ik niet, maar dan praat ik over de tijd dat ik niet voor adoptie werkte. Toen de eigenaar contact met ons opnam, was de situatie voor haar niet meer acceptabel en gevaarlijk geworden. Veel discussies erover, overwegingen.
 
4. Klopt het dat de stichting de conclusie heeft getrokken of heeft onderschreven dat Fito een gevaarlijke hond was en dat hij het bijten in andere omstandigheden ook zou doen? Ja, dat klopt, ook mening van eigenaar en dierenarts.
 
5. Heeft de stichting aan FBM laten weten dat ze akkoord gaan met een terugplaatsing naar Spanje in januari 2015? Ja, klopt helemaal, in 2015 door het nieuwe bestuur goed gevonden, in 2014, geweigerd door het oude bestuur, eigenaar en FBM waren toen heel boos erover, eigenaar voelde zich niet meer gesteund door GRH en heeft niet meer bij GRH hulp gezocht tot december dit jaar.
 
6. Wist de stichting dat er aan de adoptant was aangeboden Fito tot het moment van terugplaatsing in opvang te nemen en dat de adoptant had aangegeven blij te zijn met dit aanbod? We hebben begrepen van de eigenaar dat ........haar aangeboden had om de hond na de kerst te nemen, maar volgens wat we hebben gehoord dat de hond buiten onder een afdakje zou moeten blijven. .....heeft ook honden, en werkt buiten de deur. Wat we weten is dat eigenaar niet wilde dat de hond daar naar toe ging omdat een vreselijk bijt incident was net in de ochtend gebeurd, .......was voor de zoveelste keer vreselijk gepakt en de hond dreigde ook eigenaar te pakken. Reden om eigen verantwoordelijk te nemen en de hond niet naar .......te brengen.
 
7. Wist de stichting (oud en nieuw bestuur) dat er al bijna 2 jaar, weliswaar met grote tussenpozen, problemen waren met Fito op het adoptieadres? En dat de vraag om hulp werd afgewisseld met positieve berichtgevingen? Wanneer ik praat over het oude adoptie team, .......en mezelf, ja, we hebben bij het begin geweten dat problemen met de hond was, er is toen een mail naar onze gedragsdeskundige gestuurd om te helpen. Daarna zijn .....en ik gestopt met onze adoptiewerk, ...., .... en ....zijn verder ermee gegaan. .....en ik zijn meer dan een maand nu terug, toen kwamen mailen van de adoptant met klachten over organisatie naar ons toe dat ze ernstige problemen had met de hond en steeds boos was dat het oude bestuur de hond aan FBM niet terug wilde geven. Dat hebben ....en ik nooit geweten omdat geen contacten meer waren tussen wij en het nieuwe adoptieteam. Door de nieuwe omstandigheden en mailen van de eigenaar naar ons, is contact geweest tussen het oude adoptieteam en wij, .... vertelde dat ze gezien op Facebook had dat goed ging met de hond… dat weet ik zelf niet, ik zit niet op Facebook. Met de adoptant daarna gesproken, ze vertelde dat ze altijd problemen had, maar wilde niets met het oude bestuur te maken van GRH. Informaties die van FBM aan ons zijn toen gegeven waren dat Fito goed met honden en katten was, niet dus, hij greep ze op straat en in huis gelijk toen hij in NL aankwam. Maar we weten dat de houding van een hond kan veranderen, jammer voor de adoptant, ze heeft drie vreselijke jaren gehad, maar hield enorm toch van haar hondje. Eigenaar is vreselijk aangeslagen en wordt zelf gestaakt, .........heeft zelf op Facebook foto’s geplaatst van de omgeving van eigenaar, omdat bedreiging is, is het misschien verstandig om de politie in te schakelen, het zelfde met alle laster op Facebook.
 
8. Vindt de stichting dat ze echt ALLES hebben gedaan om Fito te helpen? En wat hebben ze dan gedaan? Als eerst, laat ik mijn ex collega’s aan de woord, ik kan niet voor ze antwoorden, wat ons betreft vind ik van JA, veel overleg, gezocht naar oplossingen en tegelijk respect voor de eigenaar, en de hond. Alles is overwogen, gesprek met het bestuur met de dierenarts. Houden van een dier is ook hoe vreselijk het is, hem te laten gaan, ik kan je zeggen dat het vreselijk voor ons is geweest om een conclusie te trekken dat Fito niet herplaatsbaar was.
 
9. Heeft de stichting de adoptant , toen zij aangaf dat het echt niet meer ging, gezegd I dat zij een hond met dit gedrag niet kunnen herplaatsen of in opvang nemen. Ja absoluut, dat is het duidelijk gezegd. We zijn verantwoord voor onze pleeggezinnen, een bijt incident in een gezin of op staat betekend weer een rel en enorme problemen.
 
10. Heeft de stichting voor het moment van inslapen FBM laten weten dat dit ging gebeuren? Of dit aan het aangeboden opvangadres laten weten of werden zij pas na afloop op de hoogte gebracht? Het is gebeurd na dat Fito ingeslapen is.

 

Fito